ZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA

Za nami kolejne Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa – Karlino 2021. To coroczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu uczestnicy mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Tak jest również od 11 lat na terenie naszej Gminy, tym razem gościliśmy w Lubiechowie.

Uroczystościom towarzyszyła prelekcja dotycząca historii kościoła w Lubiechowie oraz rodzin mających znaczący wpływ na rozwój wsi. Przeprowadzono również licytację obrazów malarskich, które powstały podczas pleneru artystycznego w Kłopotowie. Całość zebranych pieniędzy z aukcji przeznaczono na remont kościoła, a łączna suma zebranej kwoty to ponad trzy tysiące złotych.

Na inauguracji naszych Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, Pan Waldemar Miśko Burmistrz przekazał na ręce oraz Pani Joanny Chojeckiej (była Dyrektor Państwowego Archiwum w Koszalinie) oraz dla Pani Katarzyny Królczyk (obecnej Dyrektor Państwowego Archiwum w Koszalinie) gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę z Archiwum Państwowym w Koszalinie.

Podsumowaniem naszych uroczystości był koncert grupy BBK Oprawa Muzyczna pn. „Muzyka z różnych stron świata” pod przewodnictwem Dariusza Koronczewskiego.