Osadnicy w Karlinie po 1945r.

W marcu 1945 roku do Karlina przybyła pierwsza grupa polskich osadników, ze Stanisławem Pawlińskim, Antonim Głuszko, Janem Malinowskim, Henrykiem Szulcem, Stanisławem Sową na czele. Pod koniec kwietnia dołącza do nich Zygmunt Gruchot i inni osadnicy, m.in. w grupie, znalazł się Piotr Grynkiewicz, który został pierwszym powojennym burmistrzem Karlina.

Przejmowanie gospodarstw na naszym terenie jak i całym wówczas Pomorzu Zachodnim, przebiegało w sposób żywiołowy. Początkowo nie było nawet stosownych aktów prawnych regulujących przebieg akcji przesiedleńczo osadniczej oraz procedur zajmowania gospodarstw poniemieckich. Władze, zainteresowane jak najszybszą polonizacją i zagospodarowaniem Pomorza Zachodniego, nie utrudniały napływającej ludności polskiej zajmowania wybranych gospodarstw. W pierwszej kolejności osiedlano się w gospodarstwach opuszczonych, mniej zniszczonych i większych. Tak jak w innych częściach ziem pozyskanych, proces osadniczy spowodował swoistą mozaikę ludnościową. Według stanu na grudzień 1948 roku dwie trzecie przybyłych tu osadników pochodziło z Polski centralnej, a jedna trzecia z terenów utraconych przez Polskę na wschodzie.

Wystawa pn. „Osadnicy w Karlinie w pierwszych latach powojennych, czyli jak wyglądały lata 1945-47”, to przedstawienie jak w tych trudnych latach kształtowało się nasze miasto i cała struktura organizacyjna naszej małej ojczyzny. Wystawa była przygotowana na 20 marca 2020 r. Na wystawę składają się archiwalia przechowywane w Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej, Archiwum Diecezjalnym w Koszalinie, Archiwum Państwowym w Koszalinie oraz Kroniki Miejskiej Karlina. Wystawę prezentujemy w formie slajdów fotograficznych oraz wirtualnego spaceru. Zapraszamy do lektury i zwiedzania.

Wirtualny spacer—>>>kliknij w obrazek

 

Osadnicy w Karlinie w latach 1945-47 – pokaz slajdów—>>>kliknij w obrazek

 

 

Karlino na powojennej fotografii—>>>kliknij w obrazek