Szaleni historycy

Od marca 2014 roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej spotyka się grupa młodzieży, która działała początkowo pod nazwą roboczą jako tzw. Grupa wsparcia dla Muzeum Ziemi Karlińskiej. Po kilku spotkaniach uczestnicy nadali oficjalną nazwę swojej grupy Szaleni Historycy. Młodzież wraz z nauczycielem historii w karlińskim gimnazjum – p. Ireneuszem Tyborskim poszerza wiedzę na temat Karlina. Grupa bierze udział we wszystkich akcjach Muzeum Ziemi Karlińskiej. Celem działalności grupy jest propagowanie i szerzenie wiedzy na temat naszego miasta i gminy. Osobami prowadzącymi są wspomniany p. Ireneusz Tyborski oraz kustosz muzeum Krystian Zalewski.

LOGO_SZALENI HISTORYCY

Zależy nam szczególnie na aktywności młodych ludzi wobec dziedzictwa kulturowego określonej trzema hasłami: Poznawać je, Opiekować się nim, Chwalić się nim. Dziedzictwo kulturowe jest tym, co każdy z nas indywidualnie lub większą grupą chce zachować i przekazać następnemu pokoleniu. To opowieści babci, zabytkowy wóz strażacki, twórczość Chopina i Puszcza Amazońska. To materialne i niematerialne znaki wspólnoty, ułatwiające komunikację i porozumienie. Znając swoje korzenie, łatwiej jest zrozumieć innych, łatwiej jest budować przyszłość.

SZALENI HISTORYCY w Muzeum Narodowym w Szczecinie