ZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA

12 września na Wyspie biskupiej w Karlinie obchodziliśmy uroczystości Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie kulturalne ZDD w Karlinie łączą wątki ideowo – programowe Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych od lat na Pomorzu Zachodnim i objętych patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego odbywają się od sierpnia do października, a tegoroczne hasło „Korowód pokoleń” ma nawiązywać do 75. rocznicy włączenia Pomorza Zachodniego do Polski.

Pierwsze powojenne lata to jeden z najbardziej dynamicznych okresów migracji i wymiany ludności na Ziemiach Zachodnich w związku z faktem przesunięcia granic. O tym jak wyglądało zasiedlenie Karlina przez pierwszych osadników, problemach z jakimi się borykali, a także jak niemiecki Körlin stał się polskim miastem Tomaszowi Tranowi opowiedział Krystian Zalewski – kustosz Muzeum Ziemi Karlińskiej.

 

===>>>Kliknij w logo Polskiego Radia Koszalin

 

Uroczystości w Karlinie również nawiązały do  75. rocznicy włączenia Pomorza Zachodniego, lecz podjęliśmy temat naszej małej ojczyzny, który dotyczył pierwszych osadników w pierwszych latach powojennych –  lata 1945-47.  Skąd pierwsi polscy mieszkańcy Karlina, kto pilnował porządku, kto upiekł pierwszy chleb? Takie tematy poruszono podczas Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Karlinie.

Uroczystości rozpoczęto prelekcją dotyczącą pierwszych osadników, którą wygłosił Krystian Zalewski, kustosz Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Cyt. Gość Niedzielny, wrzesień 2020 r.

Czas był trudny, ale i dynamiczny. Działania wojenne skończyły się szybko, ofensywa żołnierzy radzieckich trwała dwa dni. I już 20 marca pojawiło się kilku pionierów, a już 1 pierwszego kwietnia miasto miało burmistrza – opowiada Krystian Zalewski, kustosz Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Jako pierwsi w mieście zjawili się osadnicy z centralnej Polski. Chwilę później zaczęli docierać repatrianci zza Buga. – Pierwsza grupa, która trafiła do miasta 1 kwietnia, liczyła ok. 1000 osób i pochodziła z Równego, z terenu dzisiejszej Ukrainy. Nie wszyscy znaleźli miejsce w Karlinie, bo wciąż w mieście przebywała większość niemieckich mieszkańców. Wysadzony most sprawiał, że nie mogli wyruszyć w drogę do Niemiec. Przybysze osiedlali się więc na wsi. Nie było ani łatwo, ani bezpiecznie, o czym świadczą choćby niejasne okoliczności śmierci milicjantów – opowiada kustosz.

Uroczystością ZDD towarzyszył tort dla świętującego 10-lecie istnienia Muzeum Ziemi Karlińskiej oraz koncert przy blasku świec. Koncert również wpisał się 75. rocznicę włączenia Pomorza Zachodniego do Polski. Było to 75 Lat Muzyki Rozrywkowej Pomorza Zachodniego. KONCERT pt. Od Filipinek do Niemena – BBK Oprawa Muzyczna Dariusz Koronczewski.

Organizatorzy:

Gmina Karlino
Karliński Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Karlińskiej

Partner:

WYSPA BISKUPIA W KARLINIE
Resort SPA & Wellness