Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

Drukowanie

24 września od godz. 17.00 w niesamowitym miejscu z duchem średniowiecza na Wyspie Biskupiej rozpoczęto Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2016.Temat Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Karlinie nosi tytuł Pamięć miejsc i ludzi. Zamek Biskupów Kamieńskich wciąż żywy. Spotkanie rozpoczęto prelekcją podczas której uczestnicy dowiedzieli się jak powstawał i zmieniał się na przestrzeni dziejów Zamek Biskupów Kamieńskich. Tematu historii zamku podjął się Krystian Zalewski.

_dsc0070

Zaraz po nim wystąpił Krzysztof Jędrzejczak z Fundacji Strażnicy Historii, który przedstawił uczestnikom wyniki badań georadarem, które przeprowadzono na Wyspie Biskupiej. Następnie z-ca Burmistrza Piotr Woś, przekazał co się dzieje dzisiaj na Wyspie Biskupiej oraz o planach na przyszłość. Po prelekcji w ruinach zamku przy blasku świec w magicznej atmosferze wystąpił duet Con fuoco. Muzycy zaprezentowali muzykę europejską przy użyciu skrzypiec oraz akordeonu. Po koncercie Kram Mabei oraz Kram Anulii zaserwowali potrawy średniowieczne.

_dsc0085

 

Wydarzenie kulturalne ZDD w Karlinie łączyły wątki ideowo-programowe Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych od lat na Pomorzu Zachodnim i objętych patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, z bardzo silnie wyeksponowaną specyfiką kulturową i historyczną regionu.

Formuła Zachodniopomorskich dni Dziedzictwa ukierunkowana jest na promowanie w kontekście europejskim różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, propagowanie dialogu międzykulturowego i wzmocnienie identyfikacji społecznej z lokalną, rodzimą spuścizną kulturową, postrzegana tak w wymiarze materialnym jak i duchowym.

Wydarzenia organizowane od sierpnia do października w ramach ZDD adresowane są do możliwie najszerszego kręgu odbiorców, a udział w nich jest bezpłatny i w pełni dostępny.

Serdecznie dziękujemy właścicielowi Wyspy Biskupiej Panu Ziyadowi Raoof oraz Panu Kazimierzowi Ryszewskiemu za udostępnienie nam Wyspy.