Ul. Szczecińska. Urząd pocztowy

Urząd pocztowy. Widok na kamienicę w której w latach 1885 – 1904 funkcjonował Cesarski Urząd Pocztowy. Fotografia z lat 20/30 XX wieku. Przesyłki wychodzące z poczty przy ul. Szczecińskiej często zabierane były na dworzec kolejowy przez omnibus dowożący pasażerów z leżącego po drugiej stronie ulicy hotelu „Pod Czarnym Orłem” Tą samą drogą dostarczane były listy z dworca . Można więc powiedzieć, że dostawy poczty były zależne od rozkładu jazdy pociągów. Na przełomie XIX i XX wieku dostarczanie listów i przesyłek w Karlinie odbywało się trzy razy w ciągu dnia.