Ul. Szczecińska. Młyn oraz Spichlerz

Młyn. Właścicielem karlińskich młynów był Christian Henning Fischer od 1751r., który za 400 talarów kupuje Karliński młyny. Na zdjęciu widoczny zespół zabudowy przy młynie. Widok z 1892 r. z budynkiem olejarni (połączony mostkiem ze spichlerzem) oraz niskim barakiem w którym znajdowały się koła wodne. Barak spłonął w 1898 r. W jego miejsce został wybudowany nowy Budynek, w którym zastosowano znane już znacznie wcześniej w innych krajach turbiny. Na ziemiach polskich użyte zostały w latach 40. XIX wieku.

Spichlerz. Powstał w 4 ćw. XIX w. Historię spichlerza należy łączyć z historią karlińskich młynów od 1751 r. i mają związek z rodziną Fischer, która przez 134 lata posiadała karlińskie młyny. W 1822 r. ówczesny właściciel członek rodziny Fischer kupił  od Pomorskiego Towarzystwa Ekonomicznego, tereny domeny karlińskiej. Wówczas zainwestowano w budowę spichlerza. Spichlerz połączony był specjalnym podajnikiem z młynem a w przechodzącym ponad ul. Szczecińską. W latach 50. XX w. mostek zdemontowano ze względu na utrudniony przejazd wysokich pojazdów.