Restauracja, destylarnia

Koszalińska. Restauracja, destylarnia i sklep rodziny Liebmann. Fotografia z lat 20. XX wieku.