Park przy ul. Waryńskiego

Park przy ul. Waryńskiego. Całe założenie parkowe przy ul. Waryńskiego za młynem ma swoje początki w połowie XIX w. Właściciel młynów Christian Henning Fischer 1850 r. postanowił uporządkować tereny położone za młynami w widłach Młynówki i Parsęty. Posadzono tam różne gatunki drzew i krzewów, wytyczono alejki itp. Po wojnie udostępniono te tereny mieszkańcom, wówczas połączono park z ulicą Waryńskiego za pomocą kładki.