Domu wspólnoty przy ul. Koszalińskiej

Funkcję tzw. „Domu wspólnoty” przed wojną pełnił budynek przy ul. Koszalińskiej 5. Nazywał się wtedy „Gesellschaftshaus Martins” od nazwiska ówcześnie go prowadzącego. Było to miejsce przedstawień teatralnych i spotkań wszelakich organizacji. W połowie lat 30. XX w., postanowiono urządzić kino. W czasie wojny pomieszczenie to stało się miejscem spotkań organizacji militarnych, partyjnych i służyło do organizowania wieców propagandowych. Po wojnie kino podjęło dalszą działalność, a mieszkańcy z pewnością pamiętają jego nazwę: „Wyzwolenie”.