ZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA

Dziedzictwo kulturowe to ogół wartości, ogół wszelkich obiektów dziedzictwa kulturowego (dóbr kultury): rzeczy (zabytków) i niematerialnych obiektów dziedzictwa wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej. To nasze dziedzictwo lokalne od trzynastu lat propagujemy, udostępniamy m.in. podczas uroczystych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczne pod wewnętrzną nazwą „Historyczne wędrówki po miejscach i zabytkach Karlina część 2”.

W tym roku uczestnicy zostali zabrani w spacer po przedwojennym Karlinie, tym razem poza historyczne śródmieście naszego miasta. Na podstawie sporządzonego projektu wirtualnej mapy mogliśmy poznać historię karlińskiej kolei, danej restauracji oraz hotelu przy kolei, miejskiego kąpieliska oraz wiele innych miejsc ważnych dla  naszego lokalnego dziedzictwa.

Zwieńczeniem miłego wieczoru na Wyspie Biskupiej  był koncert przygotowany przez Muzyczną Agencję Koncertową pn. „Najpiękniejsze melodie Musicalowe”.

Uroczystości tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w naszej gminie zrealizowane zostały ze środków własnych oraz w ramach dotacji na realizację zadań publicznych udzielonych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.