LABORATORIUM DZIEDZICTWA II

Dziedzictwo kulturowe jest jednym z kluczowych czynników kształtujących tożsamość zbiorową, zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym, a tym samym zapewnia ciągłość trwania narodu sprzyjając wzmacnianiu więzi społecznych. Warunkiem skutecznego zachowania dziedzictwa kulturowego, w stanie umożliwiającym korzystanie z jego wartości zarówno współczesnym mieszkańcom naszego kraju, jak i przyszłym pokoleniom, jest zaangażowanie społeczne w proces opieki nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Od sierpnia do końca października uczestniczyliśmy w takiej właśnie inicjatywie w ramach realizacji projektu pn. LANORATORIUM DZIEDZICTWA II, dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa, a beneficjentem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań. Dzięki powyższej inicjatywie wykorzystaliśmy potencjał naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego, które najpierw udokumentowaliśmy, następnie wykorzystując nabytą wiedzę przekazaliśmy te wartości wszystkim grupom społecznym z naszego terenu. W tym celu m.in. stworzona została mapa Karlina pn. Ciekawe miejsca i zabytki Karlina. Zawiera ona budynki i miejsca w obszarze karlińskiego śródmieścia o dużej wartości historycznej lub architektonicznej, w tym również miejsca nieistniejących ciekawych historycznie obiektów. Taką mapę można odebrać bezpłatnie w placówce naszego muzeum. Na podstawie stworzonej mapy zostały przeprowadzone żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży szkolnej. Natomiast wraz ze starszymi uczniami Zespołu Szkół w Karlinie wraz z opiekunami Krystianem Zalewskim oraz Ireneuszem Tyborskim przeprowadzona została inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa jednej z karlińskich kamienic.

Projekt LABORATORIUM DZIEDZICTWA II i dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań.