KARLINO NA STAREJ POCZTÓWCE

Zapraszamy na wakacyjną wystawę czasową pn. KARLINO NA STAREJ POCZTÓWCE.


Wydawcy przedwojennych karlińskich pocztówek to w większości właściciele sklepów z materiałami papierniczymi, księgarze oraz introligatorzy, którzy na podstawie własnych lub zamówionych fotografii i drukowali karty pocztowe. Na szczególną uwagę zasługują dwaj z nich: Richard Vanselow oraz G. W. Technow. Z prezentowanych na wystawie, ponad 60 procent pochodzi z ich warsztatów. Nie można jednak pominąć kilku innych wydawców z Karlina, którzy mieli jednak utrudnione zadanie, aby konkurować z wyżej wymienionymi. Z większych firm wydających pocztówki na całym terenie ówczesnych Niemiec, w Karlinie zareprezentowała się firma H. Rubin & Co., Dresden –Blasewitz, która to prawdopodobnie w latach 1918-1930 wydała dużą serię pocztówek fotograficznych. Kilka innych pocztówek zostało wydanych poza Karlinem np. w Kołobrzegu, Szczecinie, Lęborku, Berlinie czy Lubece. Były to zwykle pocztówki reklamowe zamawiane przez restauratorów karlińskich. Tym wszystkim wydawcom zawdzięczamy to, że możemy teraz oglądać Karlino z przedwojennej perspektywy. Zapraszamy na wystawę „Karlino na starej pocztówce”. Na wystawie prezentujemy kolekcję pocztówek ze zbiorów Jolanty i Krzysztofa Szczecińskich.