ZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA

Zapraszamy do fotorelacji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku organizowane były na Wyspie Biskupiej.

Formuła Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa ukierunkowana jest na promowanie w kontekście europejskim różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, propagowanie dialogu międzykulturowego i wzmocnienie identyfikacji społecznej z lokalną, rodzimą spuścizną kulturową, postrzegana tak w wymiarze materialnym jak i duchowym.

Wydarzenie kulturalne ZDD w Karlinie łączą wątki ideowo – programowe Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych od lat na Pomorzu Zachodnim i objętych patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, z bardzo silnie wyeksponowaną specyfiką kulturową i historyczną regionu. Od kilku edycji głównym elementem, który wpisał się w karlińskie obchody to zaprezentowanie jednego z zabytków architektury w Gminie Karlino. Tym razem kustosz naszego muzeum, a zarazem jeden z członków grupy nieformalnej Towarzystwa Miłośników Karlina, zaprezentował swoje wyniki badań historyczno – architektonicznych kościoła w Karlinie.

Ostatnią częścią spotkania był koncert przy blasku świec BKK Oprawa Muzyczna z okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa związana z badaniami historyczno – architektonicznymi karlińskiego kościoła. Organizatorzy zadbali też o ciepły poczęstunek – chętni mogli upiec kiełbaski, skosztować swojskiego smalcu, ciasta.

Dziękujemy Panu Alanowi Ziyad właścicielowi obiektu oraz Panu Kazimierzowi Ryszewskiemu za udostępnienie obiektu.

Przy okazji chcielibyśmy zakomunikować, że uroczystości wpisywały się w projekt stworzony przez Towarzystwo Miłośników Karlina pn. LABORATORIUM DZIEDZICTWA i realizowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.