ZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA

Zapraszamy wszystkich 14 września o godz. 17.00 na Wyspę Biskupią na uroczystości związane z obchodami Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa. Karlino 2019

Miejsce: Karlino. Wyspa Biskupia

godz. 17.00

LABORATORIUM DZIEDZICTWA – KOŚCIÓŁ W KARLINIE

W programie:

– wystawa dot. badań historyczno – architektonicznych kościoła w Karlinie

– prezentacja makiety kościoła w Karlinie z VI fazy budowlanej

– prelekcja: Kościół w Karlinie – historia przekształceń budowlanych w świetle badań architektonicznych (K. Zalewski)

– koncert BBK Oprawa Muzyczna okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego

– ognisko, poczęstunek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY