III Turniej KARLINOPOLIS w ramach obchodów Dnia Osadnika 2017

Wszystko już gotowe.

Czekamy na III Turniej KARLINOPOLIS z okazji Dnia Osadnika 2017.
Wszystkich uczestników zapraszamy do Karlińskiego Ośrodka Kultury na godz. 15.00.

Informujemy, że wszystkie miejsca zostały już zajęte. Każdy gracz dostanie okolicznościowy magnes informujący o udziale w III Turnieju KARLINOPOLIS.

Listę uczestników zamieszczono poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obchodach Dnia Osadnika Karlino 2017.