Karlińskie mlewniki

5

29 grudnia Muzeum Ziemi Karlińskiej wraz z Karlińskim Ośrodkiem Kultury zorganizowało akcję przeniesienia starych mlewników z placu przy GS na Wyspę Biskupią. Mlewniki walcowe, bo taka jest ich fachowa nazwa, pełniły swoją funkcję w karlińskim młynie jeszcze w czasach po 1945 roku. W momencie gdy zabudowa młyna trafiła w ręce prywatne, miasto przejęło mlewniki i powierzyło na przechowanie firmie GS. Dzisiaj przeszły w użytkowanie Muzeum Ziemi Karlińskiej. Na czas konserwacji będą przebywały na Wyspie Biskupiej za co serdecznie dziękujemy właścicielowi  Panu Ziyadowi Raoof oraz zarządcy obiektu Panu Kazimierzowi Ryszewskiemu.

Mlewnik walcowy – maszyna w młynie zbożowym do rozdrabniania ziarna na mąkę, kaszę lub śrutę. Zaprojektowane są do uzyskiwania mąki.

Karlińskie mlewniki wyprodukowane zostały przez dwie Niemieckie firmy:
Wetzig, Wittenberg (Bez. Halle) Eisengiesserei. Maschinenfabrik & Mühlenbau – Anstalt. (Odlewnia żelaza i fabryka maszyn do budowy młyna)
oraz firma MIAG Braunschweig.
Ta ostatnia fabryka powstała w 1925 roku we Frankfurcie nad Menem w wyniku połączenia czterech firm. W 1930 roku siedzibę firmy przeniesiono do Braunschweig.

Dziękujemy również za pomoc  GRUPIE ROBOCZEJ, która uczestniczyła w całej akcji.