BANKNOTY POLSKI NIEPODLEGŁEJ 1918 – 2018

BANKNOTY POLSKI NIEPODLEGŁEJ 1918 – 2018

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości pragniemy zaprezentować Państwu kolekcje banknotów, które były pełnoprawnymi środkami płatniczymi w tym stuletnim okresie.
Rozpoczynając od banknotów (biletów) Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego (w obiegu do 30 listopada 1923 roku), poprzez emisje Banku Polskiego, a później Narodowego Banku Polskiego.
Kolekcja obejmuje również przygotowane emisje banknotów, które nie zostały wprowadzone do obiegu z różnych przyczyn, a oznaczone jako nieobiegowe lub repliki oraz oficjalne banknoty kolekcjonerskie.

Z końcem XVIII stulecia nad Rzeczpospolitą zawisła wielka groźba. Pierwszy rozbiór Polski w 1772 r. pokazał, że sąsiedzi są gotowi do wykorzystania słabości państwa i tylko reformy mogły je uchronić przed upadkiem. Ich kulminacją było działanie Sejmu Czteroletniego i uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja.

Po drugim rozbiorze Polski, nastroje wobec zaborców bardzo się radykalizują i dochodzi do ogólnonarodowego powstania. 24 marca 1794 roku wraca z emigracji Tadeusz Kościuszko i składa w Krakowie przysięgę na wierność narodowi. Losy powstania kościuszkowskiego zależały nie tylko od ducha narodowego, liczby armat i chłopskich kos, ale także od stanu kasy. Powstańczy rząd wyemitował bilety skarbowe, uznawane za pierwsze polskie banknoty. Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej, trzeci rozbiór wymazał Polskę z map świata jako państwo.
Społeczeństwo polskie, przez ponad sto lat funkcjonowało w trzech obcych państwach i ponosiło skutki kolejnych powstań narodowych, ciągle marzyło i walczyło o suwerenny byt.
W 1914 r. wybucha I wojna światowa, zaborcy stają przeciw sobie, a ziemie polskie stały się terenem działań wojennych.
W dniu 5 listopada 1916 r. cesarze Austro-Węgier i Niemiec wydali akt, uznający prawo Polski do niepodległości.
Na okupowanych częściach ziem Królestwa Polskiego w 1916 Niemcy utworzyli odrębną jednostkę adminstracyjno-polityczną tzw. Generalne Gubernatorstwo Warszawskie.
Zarząd Generał-Gubernatorstwa w Warszawie powołał do życia instytucję bankowo-emisyjną pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, która była upoważniona do emitowania nowej waluty — marek polskich.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

Muzeum Ziemi Karlińskiej
czynne:
wtorek – piątek 10.00 – 16.00
sobota 10.00 – 14.00

WSTĘP WOLNY